Skip to content Skip to footer

Formalności, które może zrealizować Zakład Pogrzebowy

Śmierć bliskiej osoby to zawsze cios i to podwójny, gdy to my w tej trudnej chwili jesteśmy odpowiedzialni za organizację całego pogrzebu oraz dopilnowanie wszelkich niezbędnych formalności. Nie każdy jest w stanie w tym trudnym czasie podołać wszystkim tym zadaniom, o których się przecież na co dzień nie myśli.

Wsparcie w trudnych chwilach

Jeżeli więc nie czujemy się na siłach, by zajmować się tym samodzielnie, możemy w takiej sytuacji zawsze zwrócić się po pomoc do zakładu pogrzebowego, gdzie personel przejmie na siebie część spoczywających na nas obowiązków.

Zakres usług od Zakładu Pogrzebowego

Zakład pogrzebowy może wyręczyć nas częściowo w formalnościach związanych z organizacją pogrzebu, w tym między innymi poprzez udzielone mu pełnomocnictwo może uzyskać akt zgonu od Urzędu Stanu Cywilnego. Jednak żeby to było możliwe, Zakład Pogrzebowy sam musi otrzymać od rodziny zmarłego kartę zgonu, dowód osobisty zmarłego oraz dokument poświadczający, że zmarły był ubezpieczony. Osoba udzielająca takiego pełnomocnictwa powinna mieć przy sobie także własny dowód osobisty.

W ramach udzielonego pełnomocnictwa zakład pogrzebowy pomaga rodzinie zmarłego w załatwieniu formalności w parafii zmarłego oraz na cmentarzu. Może zatroszczyć się o nekrologi i przygotowanie klepsydr, a także ceremonię pochówku, czy zorganizowanie konduktu żałobnego. Zakład Pogrzebowy może także wystąpić o wypłatę zasiłku pogrzebowego do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, którego kwota wynosi 4000 złotych, gdyż może on zostać wypłacony nie tylko rodzinie, ale temu, kto pokrył koszty pochówku i posiada na to odpowiednią dokumentację.

Dodatkowe wsparcie finansowe

Jest to wygodna opcja dla rodziny zmarłego, gdyż o tą kwotę zmniejszy się wtedy koszt wynajęcia zakładu pogrzebowego. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku zasiłku z KRUS-u, WBE czy MSWiA.

Ograniczenia kompetencji zakładu pogrzebowego

Czego zakład pogrzebowy nie jest w stanie zrealizować za rodzinę zmarłego? Kompetencje zakładu pogrzebowego są jednak ograniczone, gdyż nie posiada on nieograniczonych kompetencji. Będziemy musieli więc sami zatroszczyć się o zamknięcie konta w banku po zmarłym członku rodziny, wypowiedzenie wszystkich zawartych umów z dostawcami usług, opłacenie zaległych rachunków oraz innych spraw, które powinny zostać zamknięte.

Kompleksowe ceremonie pogrzebowe

Adres:

POLSKA
Ul. Smrekowa 10
34-700 Rabka-Zdrój

Kontakt

kamieniarstwo.nawara@gmail.com
+48 887 745 963

Kompleksowe ceremonie pogrzebowe

Adres:

POLSKA
Ul. Smrekowa 10
34-700 Rabka-Zdrój

Kontakt

kamieniarstwo.nawara@gmail.com
+48 887 745 963